LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Nasjonalskatten

Vikingtidsmuseet, Bygdøy

Arneberg eller Oseberg?
Skallet eller Skatten?

OPPGAVEN
Et museum av internasjonal standard. Det nye museet skal kunne ivareta de historiske objekters sikkerhet og vise frem Norges nasjonalskatt fra vikingtiden på best mulig måte.

VALG
For å møte de nye behovene foreslås Arnebergs museum revet. Hvis bevart vil bygget bli stående som like viktig som Nasjonalskatten huset skal presentere.

UTFORMING
Man finner i dag Vikingskipsmuseet på baksiden av Folkemuseet og rett rundt hjørnet for Norsk Folkemuseum. Vi foreslår en ny, åpen og verdig adkomst ved å avklare forholdene til Norsk Folkemuseum. Flytting av samlingen har lagt føringer for plassering og utforming av nytt museum. Forslaget legger til rette for at flyttingen kan gjennomføres trinnfritt, i en bevegelsen. Den kompakte museumskroppen deles i to hovedvolumer: Maskinen og Utstillingsrommet. Maskinen har klima tilpasset menneskene.

Den vil også ha inngangarealer, butikk, kafè, temporære utstillinger, forskningsavdeling og rom som muliggjør workshops. Utstillingsrommet tilpasses Nasjonalskatten. Her vil temperatur, lys og fuktighet være optimalisert for etterlivet til båtene og objektene i samarbeid med fagmiljøet og eksperter. Vegger og tak er mørke, med doble yttervegger der man kan iaktta den unike og omfattende vikingtidssamlingen. En lysglippe langs førsteetasje bringer landskapet inn, og vannspeilet på utsiden gir lys og assosiasjoner til skipenes ferd på havet. Som Urds brønn vil vannspeilet være en evig speilblank sjø. Utstillingsrommet er en rampe som gir publikum en reise mellom de forskjellige nivåene. Rampen muliggjør en vandring fra bunn til topp i det åpne utstillingsrommet for å se de vakre vikingskipene fra flere kanter.

Ambisjonene for det arkitektoniske uttrykket er å lage et elegant, varig og gjennomført bygg av god kvalitet med fokus på enkle, men gode detaljer.

2015
Nytt museumsbygg
Prosjektstatus: Åpen arkitektkonkurranse
Tiltakshaver: Statsbygg

Vikingtidsmuseet Eksteriørperspektivplus
NESTE PROSJEKT