LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Levende by

Nasjonalmuseet på Vestbanen, Oslo

En bygning kan ta eller gi energi til byen.
Vi valgte det siste.

Hedrende omtale i Åpen internasjonal plan- og designkonkurranse med 239 deltakere

OPPGAVE
Et museumsanlegg av internasjonal betydning som sikrer og bevarer samlingene, i tillegg til å ha funksjonelle og fleksible publikums- og utstillingslokaler.
Et museumsanlegg som beriker Oslo sentrum.

UTFORMING
Byrommet blir en del av en åpen, inviterende og levende første etasje i museumsanlegget. Landskapet samler alle nivåer i et skrånende teppe rundt nasjonalmuseet, og aktiviserer alle gatene som omkranser bygget. Utstillingslokalene knyttes sammen med en sirkulær rampe som tar deg med på vandring mellom de permanente og temporære utstillingene i bygget. Samlingen sikres ved å legges under bakken med en egen innkjøring fra vest.

2009
Hedrende omtale i åpen internasjonal plan- og designkonkurranse (239 innsendte forslag)
Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen i Oslo
Prosjektstatus: Åpen Internasjonal plan- og designkonkurranse
Areal BTA: 55 000 m2
Oppdragsgiver: Statsbygg

1plus
Nasjonalmuseet Panorama fra Akershus festningplus
PA NVE Bilde03plus
PA NVE Bilde04plus
NESTE PROSJEKT