LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Åfjord Aktivitetshus

Åfjord Aktivitetshus, Åfjord

Aktiviteter tett i tett

Å I Åfjord har plassert svømming i sentrum

Dette er et annerledes svømmeprosjekt, fordi svømmehallen, teateret og kinoen i byen er smalet på et tilgjengelig møtested, på den andre siden av rådhusplassen i sentrum. Aktivitetshuset skal være tilgjengelig, nært og velkomment for alle som bor i Å.

Aktivitetshuset tar stor plass i den lille byen, men det er jobbet aktivt med å få ned skalaen slik at de forskjellige aktivitetene i istedenfor å “samles under et tak” danner en samling av flere mindre bokser i forskjellig uttrykk og størrelse. Disse volumene står tett i tett, skulder ved skulder og fasadene forteller historien om hvilke aktiviteter som skjuler seg på innsiden. Teateret skjuler seg bak et fasademateriale som minner om et sceneteppe, og biblioteket kan leses som en stor bokhylle.

Aktivitetshuset har skall i passivhusstandard.

2018- 2021

Svømmeanlegg + Kulturhus

Prosjektstatus: Ferdigstilt

Areal BTA: 6735  m2

Prosjektkostnad: NOK 225 000 000 (eks MVA)

Arkitekt: NUNO arkitektur + PIRII ark

Åfjord kulturhus_27plus
Åfjord kulturhus_42plus
Åfjord kulturhus_45plus
NESTE PROSJEKT