LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Brobyggeren

Gang og sykkelbro over Alna, Oslo

Over flere barrierer. Nå kan du mer enn se over til den andre siden.

OPPGAVE
Indentifisere mulighetene for å skape en grønn tverrforbindelse over jernbanen og Alnaelva på Breivoll, som del av et sammenhengende by- og landskapsrom som strekker seg fra Oslos sentrale parker via Tøyen, Ensjø, Hovin, via Tveita og helt ut i Østmarka.

UTFORMING
Broa tilpasser seg et komplekst landskap med verneverdier, eksisterende veinett, jernbane, bebyggelse og utfordrende krav til høyde og fremkommelighet. En bro med et moderne formspråk, basert på en konstruktiv logikk og med en skånsom behandling av landskapet: Søyler unngås til tross for et spenn på 115 m. Broa er koblet til eksisterende veinett og turstier og er et positivt bidrag til bybildet og omgivelsene.

Hovedbrua er en lett og elegant skråkabelbru med ett symmetrisk tårn og to asymmetriske spenn på 115 og 65 m som tydelig skaper indentitet. Tårnet er høyt, ca. 80 meter, og står fint i kontrast til den skogkledde Tveitaskrenten i bakkant. I tillegg til hovedbroa er det en sirkulær rampe som skyter ut fra det sentrale punktet rundt det bærende tårnet. Rampen leder ned mot bakken der siste halvdel av den sirkulære bevegelsen henger delvis ut i elverommet.

2013 -
Gang- og sykkelbru over Alna og jernbanen ved Breivoll. Del av byutviklingsprosjekt.
Prosjektstatus: Forstudie
Dimensjoner: Lengde 280 m, Bredde 5 m
Oppdragsgiver: Multiconsult AS
Tiltakshaver: Oslo kommune, Plan og bygningsetaten

Breivoll Gangbruplus
Breivoll Gangbruplus
Breivoll Gangbruplus

LARK: Multiconsult
RIB: Degree of Freedom

NESTE PROSJEKT