LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Selvforsynt på høyfjellet

Valdresflya vandrerhjem

Det er jomfruelig mark. Stjerneklart om natten.
Sjampagneluft. Stille.
Endelig fremme;
det er helg.

OPPGAVE
En skysstasjon med kafeteria, overnatting og offentlig tilgjengelig rasteplass med toalett-tilbud og parkering for turgåere, på høyfjellet.

UTFORMING
Bygningskroppen har en klar identitet som hever og eksponerer seg i landskapet. Takets bue symboliserer landskapet og de åpne fasadene mot øst og vest gir de besøkende utsikt og lyst til kontakt med høyfjellet.

MATERIALBRUK
Materialbruken spiller på byggets skulpturelle form og står i kontrast til, og samspiller med det rå landskapet.

ENERGI OG MILJØ
Da bygget ble prosjektert (2006) var det forut for sin tid: Miljøtilpasset høyfjellshotel utformet i passivhusstandaren. Alle energiforsyninger er planlagt fra fornybar energi, og ingen forurensende utslipp går gjennom avløpsanlegget. Tekniske løsninger er utformet som naturlige deler av byggets uttrykk.

Dette er et prosjekt vi er stolte av, og gjerne skulle sett vært realisert.

2007 - 2014
Miljøtilpasset vandrerhjem med offentlige tilbud og utfartsparkering
Prosjektstatus: Forprosjekt/ Søknad om rammetillatelse 2013
Areal BTA: Nybygg 2 600 m2
Prosjektkostnad: 70 millioner (2012)
Oppdragsgiver: Grønolen/ Leithegruppen/ Statens Vegvesen Turistvegprosjektet

Nye Valdresflya Vandrerhjemplus
Nye Valdresflya Vandrerhjemplus
VAL3 F Illustrasjon Interiørplus
NUNO-W08-Slide-Bilde-02plus

LARK: Multiconsult avd 13.3 v/ Bjarne Aasen
RIV: Multiconsult AS
Klima: Asplan Viak AS

NESTE PROSJEKT