LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Bygglaboratorium

Universitetet i Stavanger - Bygglaboratorium

En sort boks med høy steinhaug som grunnmur. Stedstilpasset, stillferdig og elegant.

OPPGAVE
En bygning robust nok til å tåle støy, støv, vibrasjoner, bruk av vann og kjemikalier, og tunge kjøretøy. Anlegget er plassert sentralt ved den nye innfartsveien til universitetsområdet. Dette stiller store krav til anleggets arkitektoniske utforming, komposisjon i uterommet og godt samspill med sine omgivelser.

UTFORMING
Laboratoriebygget plasseres mellom vei og eksisterende bebyggelse og løser elegant terrengforskjellene på tomta. Bygningskroppen henvender seg mot uterommet og den eksisterende bebyggelsen og lukker seg mot veien og trafikkarealet i nord.
Bygget er nedsenket mot veien, slik at de dobbelt så høye laboratoriehallene virker dempet og nedtonet. Nybyggets dimensjoner og plassering harmonerer med øvrig eksisterende bebyggelse. Bygningen er bevisst utformet for å passe inn og for å styrke et helhetlig miljø.

Laboratoriet danner en ytre avgrensingen av universitetsområdet mot nord med strenge krav til utførelse og estetikk.

DETALJERING
Det nye laboratoriebygget har fått en enkelhet i detaljering med få materialer og farger med referanse til miljøet. Det er brukt bestandige, vedlikeholdsfrie og holdbare materialer som eldes med verdighet; som glass, stein og elokserte materialer.

UIS Bygglaboratorium Eksteriørplus

2010 - 2015
Omregulering og nytt bygglaboratorium og undervisningsrom ved
Universitetet i Stavanger
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2015
Areal BTA: 2 000 m2
Prosjektkostnad: 78 millioner
Oppdragsgiver: Statsbygg/Backe Bygg AS
Tiltakshaver: Statsbygg

Bygglaboratorium UiS Eksteriørplus
UIS Bygglaboratorium Eksteriørplus
NESTE PROSJEKT