LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Nytt hovedkontor

Næringsbygg, Varnaveien 43, Moss

En moderne bank.
Stabil og trygg.
Dynamisk og levende.

OPPGAVE
Et innspill til en pågående reguleringsprosess for området. Et nytt hovedkontor for SpareBank 1 Østfold Akershus, godt synlig og visuelt tydelig. Bygget skulle ha to adskilte seksjoner; handelsseksjon i en underetasje og kontorseksjon i de øvrige etasjene.

UTFORMING
Vi har laget et bygg som er effektivt og tilgjengelig for storhandlere i første etasje, med alle butikker på et plan og med gode parkeringsplasser på terreng utenfor. Bankbygget på toppen er imøtekommende for publikum, har et åpent plan i første etasje fleksibelt nok til å imøtekomme utfordringene og mulighetene i fremtiden. Kunden er i sentrum, i tillegg til at bankbygget skal gi gode arbeidsplasser for alle som jobber der. Bygget står klart og tydelig frem i omgivelsene og kommunisere en stabil og fremtidsrettet bank. Banken har en grønn lunge i menneskelig skala i et ellers stort og bilbasert landskap. 

2015
Næringsbygg; bank, kontor og handel
Prosjektstatus: Invitert arkitektkonkurranse 2015
Areal BTA: 15 100 m2
Oppdragsgiver: Fredriksborg Eiendom AS

Ny bank, Varnaveien 43plus
Varnaveien 43 Diagramplus
NESTE PROSJEKT