LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Senter i sentrum

Tangen Senter, Nesodden

Et komplett handelstilbud,
akitivitet på gateplan og
urbane leiligheter

OPPGAVE
Nesodden ønsker å være landlig og urbant, samtidig som Tangen skal være et attraktivt og levedyktig sentrum i kommunen. Det nye senteret skal kunne tilby sentrumsnære boliger og næringsområder, som er støttet opp av kollektivtilbudet. Det nye bygget skal ikke være til hinder for videre utnyttelse av tomten til Tangen Senter.

UTFORMING
Det nye senteret skal bygges som en utvidelse av handelsetasjen på plan 1, med leiligheter i 4 etasjer over og 2 parkeringskjellere under. Utformingen tar hensyn til de to situasjonene mot Vestveien og Vestoppfaret. Leilighetenes hovedatkomst fra Vestveien/Miljøgaten gir høy aktivitet i gaten, og urbaniserer bebyggelsen. Boligene ligger i en V-form over handelsetasjen og danner en skjermet bakgård, inspirert av japanske hager. Bakgården vil bestå av gangstier til atkomster og lekeplass, i tillegg til beplantingskasser med Hjertetrær, Sargentkirsebærtrær og Sorbus trær.

KONSTRUKSJON OG MATERIALER
Byggets materialkarakter er en kombinasjon av markerte forpatinerte kobberbånd og trepanel med grå patina på flatene. Kobberbåndene vil være fokus på boligene ut mot gata, mens treverket vil dominere i gårdsrommet. Handelsfasaden vil ha en lett og åpen kledning i glass.

2017 -
44 leiligheter over kjøpesenter
Prosjektstatus: Ferdigstilles 2020
Areal BTA: 7400 m2
Oppdragsgiver: Scala Retail Property

Tangen Senter fra luftenplus
Tangen Senter Balkongplus
Tangen Senter Bakgårdplus

LARK: Bjarne Aasen Landskapsarkitekt MNLA

NESTE PROSJEKT