LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Hager i høyden

Ekholt Terrasseboliger, Moss

Ønsket om hus med hage
og leilighet som gir deg av høyde, komfort og utsikt.
Her er drømmen oppfylt.

OPPGAVE
Boliger mellom næringsområde og småhusbebyggelse. Lette å vedlikeholde, men med mulighet for den gleden et lite hagestykke å skjøtte kan gi.

UTFORMING
To terrasseblokker med terreng imellom. Terreng som trekker opplevelsen av høyde ned, gir et skjult parkeringsanlegg og et sted å være for barna mellom husene. Store flotte leiligheter med hage i forkant, mindre leiligheter med utsikt til trærne i bakkant. Alle lett tilgjengelige og universelt utformet på grensen mellom Rygge og Moss.

2015 - 2017
Regulering og byggeprosjekt
40 nye leiligheter i to bygningskropper
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2017
Areal BTA: 4 800 m2
Oppdragsgiver: Tothe Invest AS/Hersleth Entreprenør AS
Tiltakshaver: Tothe Invest AS

Ekholt terrasseboligerplus
Ekholt terrasseboligerplus

Foto: Ivar Kvaal

NESTE PROSJEKT