LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Stille kontrast

Tilbygg til Kaarstad-bygget, Høgskulen i Volda

Ved siden av en historisk bygning, med utsikt til vakkert landskap.

OPPGAVE
I forbindelse med det nye fellesbygget Berte- Kanutte-huset, var det nødvendig med ombygging og tilbygg på Kaarstad-bygningene for å inndekke 36 nye kontorer og dramarom med tilhørende grupperom. Tilbygg og ombygging til og av byggning med stor kulturhistorisk verdi fra 1922.

UTFORMING
Innenfor de stramme økonomiske rammene ble løsningen en påbygging av kontorer i ny toppetasje med tilbygg mot øst for nytt drama/grupperom. Det nye tilbygget er en moderne kontrast til det historiske bygget, som tilpasser seg sine omgivelser. 

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

1998 - 2001
Del av prosjektet Berte Kanutte-huset
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2001
Areal BTA: 975 m2
Prosjektkostnad: 25 mill
Oppdragsgiver: Statsbygg

PA VHL Bilde08plus
NESTE PROSJEKT