LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Presis presisjon

UiS auditorium og SV-bygg, Stavanger

Skarp i tanke, form
og detaljering.

OPPGAVE
Det nye auditoriumsbygget skal vise seg fram men samtidig ha slektskap med eksisterende bygg for et helhetlig miljø.

UTFORMING
En mørk, presis, svevende boks. Orientert mot syd, der hovedatkomst og uteområdene til campus er. Byggets form sikrer sol på forplassen store deler av døgnet. Utformet med proporsjoner, skala og karakter fra omgivelsene. Terrengforskjellene på tomta tas opp i bygget på en elegant måte.

Byggets funksjonsareal er fleksibelt; det er mulighet for å endre på kontorantall og romsammensetninger. Auditorium og vestibyle er søylefrie. Dette for å gi rom til større sammenhengende arealer med dagslys og fleksibilitet med tanke på framtidig bruk. Alle areal er sikret oversiktlig kommunikasjon og brukbarhet.

MATERIALER OG DETALJERING
Det nye bygget har en presisjon i fasadedetaljering med få materialer og farger med referanse til nabobygg. Alle materialer er valgt med tanke på bestandighet, holdbarhet og at de eldes med verdighet. Som fasademateriale benyttes glass, plasstøpt betong i sokler og elokserte metallmaterialer.

MILJØ
Bygget har passivhusstandard, utformet for å gi lavt varmetap, kjølebehov og energiforbruk. Det er fokusert på gode løsninger for et energieffektivt bygg hvor klima og miljø er viktige parametere.

2012 - 2015
Nytt auditorium og SV-bygg ved Universitet i Stavanger
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2015
Areal BTA: 4 500 m2
Prosjektkostnad: 178 millioner
Oppdragsgiver: Statsbygg

UiS Auditorium og SV byggplus
NESTE PROSJEKT