LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Mellom fjord og land

Jøssingfjordsenteret, Jøssingfjord

På gromplassen i bunnen av verdens fineste fjellsprekk: Et senter som skal vise frem hvordan geologien ble stedets levebrød og stolthet gjennom 100 år.

OPPGAVE
Et flott dokumentasjonssenter for bergverk og geologi på en spektakulær tomt.

LANDSKAP
Plassert i skjæringspunktet mellom den spektakulære naturen og havet.
Helheten i Jøssingfjorden oppleves ved å aktivisere publikum og la dem legge ut på kortere og lengre opplevelsesturer. Landskapet formes og trekkes ut mot fjorden.
De besøkende får en naturlig bevegelse fra de tar fylkesveien, blir introdusert for nedre Helleren Kraftstasjon med sine utstillinger, kjører langs østre vegg i dalrommet, får et glimt av strandsitteplassen, før de kjører ut mot lyset fra fjorden og parkerer nedenfor det nye senteret.

UTFORMING
Bygget integreres i det nye, løftede landskapet. Den besøkende vandrer mot inngangen på en terrengrampe, ser ned og på utvendig utstilling og inn mot kafé, før de kommer opp på inngangsnivået. Der er de løftet opp fra dalbunnen, skjermet under det store taket, og har kontakt med kafé, utstilling, fjord, strand, Hellern og hele dalen innover.

Den videre vandring tar dem gjennom bygget; til vestibyle, ned til de forskjellige utstillingene, via auditorium og laboratorium, og opp igjen til butikk og kafé.
Utsikten fra vestibylen introduserer Helleren, dalen og vandringen videre går mellom alle attraksjonene og aktivitetene. De avanserte går videre på klatre- og toppturer, mens de andre nøyer seg med å gå tilbake til kaféen før turen går videre.

2011
Kultursenter i Jøssingfjord, Hauge i Dalane
Prosjektstatus: Åpen arkitektkonkurranse
Areal BTA: 1 869 m2
Oppdragsgiver: Sokndal kommune

Utsikt Jøssingfjordsenteretplus
NUNO-W08-Jøssingfjorden-03plus
Modell Jøssingfjordsenteretplus
NESTE PROSJEKT