LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Pulserende kunnskap

Universitetsplassen, NTNU Trondheim

Ved studentenes hjerte;
Selve Studentersamfundet

OPPGAVE
Skape en ny Universitetscampus som knytter byen og Gløshaugen sammen. By = Campus.

UTFORMING
Det er to måter å lage universitet på. Enten det tradisjonelle, monofunksjonelle universitetet med lite kontakt til byen. Eller det motsatte. En sirkulær, pulserende menneskefylt plass som lever, bidrar og utvikler seg i takt med byen rundt. En urban campus er attraktiv, åpen og levende. Universitetet utformes effektivt og konsentrert, og gir rom til at kunnskap, ideer og innovasjon kan blomstre til alle døgnets tider.

Universitetet skal bidra til gatelivet ved å deles opp, slik at studenter, professorer og folk må bruke gatene. For de tilfeldige møtene, og for å bidra til det urbane livet over Universitetsplassen og i Elgeseter gate. Når Universitetet utvikles som en vibrerende streng i byen, vil de begge bruke infrastrukturen, energien og kvalitetene til hverandre. Dette er bærekraftig, fornuftig og robust.

Gløshaugen ligger fortsatt som Akropolis på høyden, og med både Høgskoleparken og Vestskråningen bevart, forblir de grønne skråningene rundt Hovedbygget.

2017
Ny urban campus på NTNU
Prosjektstatus: Åpen Arkitektkonkurranse
Areal BTA: 125 000 m2
Oppdragsgiver: NTNU

NTNU Planplus
NTNU Skråfotoplus
NESTE PROSJEKT