LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Trygghet og trivsel

Skogmo skole, Jessheim

(Bygnings-)kroppen strekker seg fra ryggraden og inn i skogen.

OPPGAVE
En ny barneskole med to parallellklasser, grendehus, helsestasjon og idrettsbaner.

UTFORMING
Skolens forskjellige deler er gitt en klar identitet og egenverdi. Dette er et lyst og oversiktlig anlegg med en vennlig dimensjon på bygningene slik at man kan få et læringsmiljø preget av trygghet og trivsel. Planløsning er rasjonell, nyansert og gir et opplevelsesrikt uttrykk. Fellesarealene ligger i en egen fløy og danner en rygg mot hovedatkomsten. Langs denne aksen ligger en langstrakt bygningskropp, skoleanleggets “ryggrad”. Fløyen inneholder offentlige funksjoner, helsestasjon og grendehus, samt administrative arealer.

Klassebasene er gruppert  i tre paviljonger som danner skjermede uterom med kontakt til skogen.

Klassebasene er knyttet til “ryggraden” og skolen åpner seg derved mot det grønne og trekker landskapet inn som en integrert del av skoleanlegget. Konseptet gir et anlegg som på en enkel måte kan utvides med flere klasserom, spesialrom  eller evt. andre funksjoner, uten at konseptet blir svekket av det.

 

1999 - 2002
Prekvalifisert arkitektkonkurranse 1. premie
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2002
Areal BTA: 4718 m2
Byggherre: Ullensaker kommune

PA FRI Bilde03plus
BFS W05 FRI Bilde8plus

Landskapsarkitekt:  13.3 landskapsarkitekter AS
BL:  KPP Byggadministrasjon AS
RIB:  Ing. Seim & Hultgreen AS
RIE:  SCC Lassen AS
RIV:  Axlander & Rosell AS
RIBR:  TechnoConsult
RIAK:  Brekke & Strand akustikk as
RIG:  Geo Vita AS
Entreprenør:  Veidekke ASA Region Oslo

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

NESTE PROSJEKT