LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Til Berte Kanutte

Nytt administrasjonsbygg til Høgskulen i Volda

Ligner, men er ikke lik. 

OPPGAVE
Utvidelse av humanistisk avdeling for administrasjon, studieledere og praksiskoordinator med et behov for 50 kontor med nødvendige støttefunksjoner.

UTFORMING
Nybygget er plassert i tilknytning til eksisterende Berte-Kanutte-huset. De to kobles med en gangbro i 2. etasje. Nybygget er en 2-etasjes kompakt, enkel og renskåret form med generelle kontorarealer og et sentralt kjerneområde i hver etasje.

Det er valgt materialer, farger og detasjering tilsvarende Berte- Kanutte-huset. Trekledning på fasadene utføres som stående vestlandskledning i sibirsk lerk og påføres jernvitrol for å oppnå gråtone.

2008 - 2010
Tilbygg kontorer, administrasjon og drift
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2010
Areal BTA: Nybygg 1630 m2
Prosjektkostnad: 40 millioner
Oppdragsgiver: Statsbygg/ Hent AS
Tiltakshaver: Statsbygg

PA VHS2 Bilde03plus
PA VHS2 Bilde15plus
NESTE PROSJEKT