LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Karakter og identitet

Mysen skole

I høst- og vintermørket vil skolens ansikt lyse vennlig mot Mysen sentrum.

OPPGAVE
Et flott skoleanlegg på Mysen som kan bli et tyngdepunkt i nærmiljøet både visuelt og funksjonelt.

UTFORMING
Skoleanlegget har en karakterfull identitet. Mot Mysen sentrum eksponeres det samlende vestibylerommet som skolens hovedinngang, med sin åpne, lyse og lette fasade. Fellesfunksjonene er sentralt plassert i forhold til klassebasene. Skoleanlegget tilpasser seg og utnytter tomtas skrånende terreng. Romprogrammet er løst over tre plan, alle med direkte utganger til terreng. Dette gir alle klassebaser inngang på terreng, og hvert klassetrinn får et eget veldefinerte uterom. Plandisposisjonen gir et naturlig og forståelig anlegg. Det er lagt vekt på å gi skolens forskjellige organer en klar identitet og egenverdi. Klassebasenes planløsning gir optimale lys og solforhold med tilhørende uteområder.

LARK:  13.3 Landskapsarkitekter
PL:  Siv. ing. Stein Kjæve AS
BL:  Eidsberg kommune
RIB: ing. Seim & hultgreen AS
RIE:  SCC Lassen AS

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

2000 - 2003
1. premie i arkitektkonkurranse etter prekvalifisering
Barneskole 1- 7, 3 parallell
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2003
Areal BTA: 6300 m2
Prosjektkostnad: 134 millioner
Oppdragsgiver: Eidsberg kommune

Mysen skoleplus
NESTE PROSJEKT