LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Livsnerven

Berte-Kanutte-huset, Høgskulen i Volda

Kobling, opphold
og møteplass.
Mellom, gjennom, sammen.

OPPGAVE
Nytt fellesbygg mellom eksisterende høgskoler.

UTFORMING
Den naturlige ganglinjen mellom de tidligere skoleanleggene blir livslinjen gjennom bygget. Alle funksjoner og tilbud til bygget grenser mot dette sentrale lineære torget. Bygningskroppen mot nord rommer bibliotek over to etasjer og to auditorier som er delvis nedgravd i terrenget. Mot syd ligger en felles kantine som et åpent og lyst areal med god kontakt til det indre gangsoner, landskap og uteareal. I nyere tid har taket blitt dekket med 570 solceller, og gir høyskolen hele 100 000 kWh strøm i året.

MATERIALER OG FARGER
Materialbruken, en utradisjonell og god volumsammenstilling gir en sterk egenidentitet til den nye høyskolen. Utvendig kledning av midtbygget er vestlandspanel i ubehandlet lerk.
I tillegg til å skape variasjon og trivsel er farger bevisst brukt for å forklare arealbruken i bygget. Fellesområder og vertikale kommunikasjonsårer har kraftigere farger som harmonerer med utvendige farger og materialbruk.

1995 - 1998
1. premie i prekvalifisert arkitektkonkurranse
Fellesbygg og nybygg. Høgskulesenter med fellesfunksjoner til eksisterende høgskuleanlegg: Sentraladministrasjon/ bibliotek/ lesesaler/ felles spesialrom/ auditorier/ sentralkantine med varmekjøkken
Prosjektstatus: Ferdigstilt 1998
Areal BTA: 8 200 m2
Prosjektkostnad: 117 millioner (1998)
Oppdragsgiver: Statsbygg

Høgskulen i Volda eksteriørplus
VHS_Forside_ferdigplus
Høgskulen i Volda eksteriørplus

LARK: 13.3 Landskapsarkitekter AS ved Thormod Sikkeland, Eivind Saxhaug
Hovedrådgivere: InterConsult Group ASA, Fredrikstad (bygg); Hjellnes COWI AS,Oslo (elektro);  SCC Pro Tech AS, Trondheim ( VVS)
Prosjektledelse: Statsbygg
Prosjekteringsledelse: SCC Prosjektering AS, Trondheim
Byggeledelse: Prosjektstyring AS , Trondheim
Hovedentreprenør: Nordvest entreprenør AS, Ålesund

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

NESTE PROSJEKT