LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Åpen og inviterende

Sjåfør- og venteskur, lokalbussterminalen, Oslo Lufthavn Gardermoen

Terminalen har i dag måttet gi plass til utvidelse av flyplassen, men i sin levetid var terminalen vakker og elegant.

OPPGAVE
Venterom, pauserom og bussterminal ved Oslo Lufthavn, Gardermoen.

UTFORMING
Enkelt og fornuftig utformet, med en sammensatt materialpalett.

KONSTRUKSJON
Lokalbussterminalen er en ren stålkonstruksjon med vingemotiver som spiller på plasseringen ved flyplassen. Tilbygget med pauserom for sjåførene er lagt inn under det eksisterende taket.

MATERIALER
Materialene er galvanisert stål, merbau spilekledning, glassflater med skreddersydde stålprofiler og innvendig kledning med bjørkefinér.

1996 - 2000
Regional bussterminal tilknyttet Oslo Lufthavn
Siste byggetrinn etablering av pauserom.
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2000
Areal BTA: Påbygg 28 m2
Oppdragsgiver: Akershus Kollektivterminaler AS

Kollektivterminalen Gardermoen eksteriørplus
Kollektivterminalen Gardermoen eksteriørplus
Kollektivterminalen Gardermoen eksteriørplus
GMK2 Oversiktsplanplus
NUNO W08 Slide Bilde 07plus
GMK2 Snitt Cplus

LARK: 13.3 landskapsarkitekter

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

GMK2 Snitt Aplus
NESTE PROSJEKT