LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Under bølgen

Drammensbadet

En hall i skjæringspunktet mellom ute og inne. 

OPPGAVE
Et nytt bad i en by som satser. Helårsbadet skal bidra positivt i den overordnede situasjonen, være et enkelt objekt med sterk identitet og samtidig ha et hovedgrep som er lett fattbart.

UTFORMING
Badeanlegget er utformet med et stort hvelvet tak over et enkelt innglasset volum. Et åpent badelandskap mot syd og et mer lukket volum i tre etasjer mot nord, med garderober, trim, velværeavdeling og administrasjon.  Den buede myke takflaten som åpner seg mot syd og føres ned til terreng mot nord, gir bygget retning og karakter. Hovedinngangen og vestibyle henvender seg mot Drammen sentrum.
Det er lagt vekt på en funksjonell organisering av de forskjellige aktivitetene med god oversikt og åpenhet. Det konsentrerte, åpne badelandskapet får god kontakt med de grønne omgivelsene, friluftsbadet og annonserer byggets funksjon utad.

2001 - 2008
1.premie prekvalifisert arkitektkonkurranse i 2001
Badeanlegg med 50 m basseng med stupeaktivitet,
div. supplerende bassenger/ vannaktiviteter, trim og velværeavdeling
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2008
Areal BTA: Badeanlegg 11 000 m2
Prosjektkostnad: 235 millioner (2008)
Oppdragsgiver: Drammen kommune / Strøm Gundersen AS
Tiltakshaver: Drammen Eiendom KF

Drammensbadet eksteriørplus
Drammensbadet interiørplus

LARK:  Link landskap v/ Terje Vedal, Ole Rydningen
PL:  Rambøll Norge AS
RIB, RIBR, RIG: Prosjektutvikling Midt-Norge AS v/ Leif Lande
RIE:  Elconsultteam AS, Drammen v/ Rolf Sørstrøm
RIV:  VVS Norplan AS  v/ Rolf Sørlie
RIBF:  Rambøll Norge AS v/ Fed Solvik
RIAK:  Multiconsult AS
Elektro: Moelven elektro as
Rørlegger: Nordisk varme og sanitær as
Ventilasjon: ISS ventilasjon as
Vannteknik: ABC Tech as
Fotograf: Espen Grønli og Hans L. Bonnevier

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

NESTE PROSJEKT