LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

67°16′48″N 14°24′0″E

Bodø hovedflyplass

Akkurat nord for den arktiske sirkelen.

OPPGAVE
Etablere et nytt administrasjons- og vedlikeholdssenter som muliggjør en effektiv samling av Hovedflystasjonens forskjellige funksjoner som et grunnleggende element i helhetsplan for Bodø Hovedflystasjon.

UTFORMING
Et kompaktanlegg som klart og entydig markerer møtet mellom sivilt og militært område og eksponerer sin funksjon for besøkende og brukere. Flyplassen legger forholdene tilrette for interaksjon mellom de forskjellige brukerne. En enkel hovedstruktur som møter nye krav i forhold til areal, funksjon og tekniske løsninger og kan bygges ut i etapper. Flyplassen skal tilpasse seg klimatiske forhold.

LOKALISERING
Anlegget er lokalisert slik at det er en markert overgang mellom militær og sivil sone. Hovedaksen er opparbeidet som et parkmessig område i forhold til bygninger og adkomstforhold.

KLIMA
Bygningene er lokalisert for å sikre optimale forhold med tanke på snødrift og skjerming. Bygningene har rene, enkle takflater som reduserer oppsamling av snø. Hovedadkomsten er hevet slik at behov for snømåking reduseres. I forbindelse med innganger og kantiner vil lokale skjermingstiltak sørge for gode mikromiljøer.

En del av prosjektet, Skvadronbygget, er oppført og brukes av Jagerflyvere.

2002 - 2006
Delprosjekt av 1. premie av prekvalifisert arkitektkonkurranse
Bygg med spesialfunksjoner for F16-skvadronen
Prosjektstatus: Ferdigstilit 2006
Areal BTA: 2 090 m2
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
I samarbeid med BOARCH Arkitekter AS

Bodø Skvadronbygg Eksteriørplus
51906-12BFSplus

LARK: 13•3 landskapsarkitekter avd. Multiconsult


Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

NESTE PROSJEKT