LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

I balanse

Gangbru i Flekkefjord

Ved nødvendighet
kan denne brua
åpnes for hånd.

SITUASJON
Den nye gangbrua over Elva skal knytte sammen østre og vestre del av Flekkefjord. Den skal også kunne åpnes for å opprettholde tilgjengelighet til indre del av fjorden.
Flekkefjord kommune sin intensjon i planleggingen er å ha et bevisst forhold til sjøen og strandarealene, og å ivareta og styrke denne tilgjengeligheten.

UTFORMING
"Balanse" skal skape en attraktiv gangbru med en høy grad av tilpasning til stedet og bruken. Være en lett, elegant og slank bru som inviterer til en kryssing av elva. Være et positivt bidrag til bybildet og omgivelsene. Ha en enkel åpningsmekanisme som krever lite ressurser i bygging og drift. Ha et moderne formspråk som er basert på en konstruktiv logikk og en referanse til stedet og historien.

KONSTRUKSJON
Brua er inndelt i 4 felt (akser), der de 3 faste feltene er gjort så slanke som mulig, og det åpningsbare 4. feltet står fram som det tydelige element som preger uttrykket på brua. Åpningselementet står i balanse omkring en rotasjonsaksel. Det bevegelige dekket, mastene, kablene og motvekten er beregnet slik at rotasjonsmomentet, og dermed nødvendig effekt i rotasjonsmotoren, er redusert til et minimum. Effektkravet er såpass lavt at brua ved evt. strømbrudd også kan åpnes for hånd. 

2012 -
1. premie i prekvalifisert arkitektkonkurranse 2012
Gangbru over Elva i havnen i Flekkefjord. Gangbrua har roterbart åpningsfelt på 14 m for passering av større båter
Prosjektstatus: Detaljprosjekt 2013, Mulighetstudie fast bru 2015
Dimensjoner: Lengde 54 m, Bredde 2,5 m 
Prosjektkostnad: 25 mill
Oppdragsgiver: Flekkefjord kommune
I samarbeid med Degree of Freedom Engineers og Multiconsult

Gangbru i Flekkefjordplus
Perspektiv Bru nedeplus
Perspektiv Bru åpenplus
NESTE PROSJEKT