LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Møteplassen over vannet

Bro Norrtälje hamn, Norrtälje

”Helt enkelt genial i sin enkelthet”
                                 - Jury

OPPGAVE
En bro som kan åpnes og er en naturlig kobling og en visuell kontakt mellom nord- og sørkaien. En bro som binder sammen de ulike karakterene mellom den gamle historiske Sosietetsparken og det nyskapende moderne havnemiljøet.

UTFORMING
Broen er utformet med en konstruktiv logikk og med et arkitektonisk utrykk av høy kvalitet, samtidig som åpningsmekanismen skal være enkel både i bygging og i drift. Svingbrua er ei stålkassebru i fire spenn og med en total lengde på 76 m. Det er de to midtre spennene som roterer og lar båttrafikk passere.

OPPLEVELSE
En bro som er bred nok for at syklister og fotgjengere skal kunne møtes uhindret. På kvelden lyses møteplassen opp og skaper et behagelig, opplyst rom som ikke blender den som vil se ut over den ytre skjærgården og betrakte stjernene. Broen gir en forestilling når den åpner seg for båter som passerer; i en grasiøs bevegelse vrir broen seg asymmetrisk i havnen som en ballettdanseres piruett. En dans mellom Sosietetsparken og byen.


2016 -
1. premie prekvalifisert konkurranse
Gang- og sykkelbru over del av Norrtälje Hamn
Prosjektstatus: Anbud 2017
Dimensjoner: Lengde 70 m, Bredde 4,5 - 10 m
Oppdragsgiver: Norrtälje kommun
I samarbeid med Deegree of Freedom/ WSP Sverige

Perspektiv Promenaden, Bro Norrtälje Hamnplus
Perspektiv Promenaden Natt, Bro Norrtälje Hamnplus
Perspektiv fra by, Bro Norrtälje Hamnplus

Photo/video: Wamb
RIB: Degree of freedom

NESTE PROSJEKT