LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Samspill med landskapet

Sykkelbru Karlstad

Lang, elegant og lavmælt. 

OPPGAVE
280 meter lang bru over varierende mengde vann i et landskapsrom omringet av grønne skoger.

UTFORMING
I et flatt, stort og åpent landskap kommer mudderbankene til syne når vannet er lavt. Brua gir en lang opplevelse spekket med subtile virkemidler; små endringer i bredde og retning gir kvaliteter til perspektivet når du beveger deg over brua. I tillegg til en del av det fysiske, store, åpne og horisontale landskapet brua står i, ønsker vi også å trekke inn det historiske. Tidligere var det tømmerfløting i området, derfor ønsker vi å bruke tre i dekke. Brua er planlagt med et høyt nivå i forhold til materialitet og detaljer.

2016 -
1. premie arkitektkonkurranse
Gang- og sykkelbru
Prosjektstatus: Forprosjekt 2017
Dimensjoner: 280 m lang, 4,5 - 7 m bred
Prosjektkostnad: 40 mill SEK
Oppdragsgiver: WSP Sverige
Tiltakshaver: Karlstads kommun
I samarbeid med Degree of freedom/WSP Sverige

Sykkelbru Karlstadplus
Sykkelbru Karlstadplus
NESTE PROSJEKT