LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Fritt spenn

Gang- og sykkelbru over Glomma, Sarpsborg

Ny snarvei med utsikt over Glomma.

OPPGAVE
I et elvelandskap som har betydelige naturkvaliteter og stor opplevelsesverdi. En elegant og spennende bru som gir en opplevelsesrik kryssing av elva og er et positivt bidrag til omgivelsene. En bru med et moderne formspråk basert på konstruktiv logikk, der vanskelige terrengforhold vil kreve brukonstruksjon på opp i mot 130 meter.

UTFORMING
Brua fører deg fra den ene til den andre siden gjennom en sekvens der konstruksjonen gradvis åpner eller lukker seg mot bæringspunktene på de to sidene. Bruas kjennetegn er en kompleks kabelform der hovedkabelens kjedelinje er modellert i SAP2000 etter utført iterasjonsprosess.

KONSTRUKSJON OG BYGGEMETODIKK
En kostnadseffektiv konstruksjon og byggemetodikk; segmenter prefabrikkeres og heises på plass for kort byggeperiode og for å påvirke omgivelsene minst mulig. Overbygningen er i sin helhet utført i stål, med en dimensjonerende levetid på 100 år.

2012
Gang- og sykkelbru over Glomma
Prosjektstatus: Prekvalifisert plan- og designkonkurranse
Dimensjoner: 130 m lang, 3 m bred
Prosjektkostnad: 19,3 mill
Oppdragsgiver: Multiconsult AS
Tiltakshaver: Sarpsborg kommune

GGS K Perspektiv Panoramaplus
NESTE PROSJEKT