LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Rett over

Gang- og sykkelbru over Folehaven, København

Om kvelden;
nesten flytende.

OPPGAVE
En bru som på elegant vis skal bringe fotgjengere og syklister sikkert over Folehaven. Brua vil i Vigerslevparken møte et fredet landskap, og skal derfor legge seg til heller enn å stå ut. Samtidig er det et ønske at brua skal være en fysisk markering, en byport til København.

UTFORMING
En enkel og elegant bru tilknyttet områdets travle trafikkforhold uten å rope, men enkelt, subtilt og harmonisk blir en del av landskapets topologi og det nye sykkel- og stisystemets buede retning. Brua skal ikke tiltrekke seg unødig oppmerksomhet, men være et enkelt og lett lesbart element. Samtidig skal brua fremstå som et særegent og elegant element av identitet som markerer inngangen til byen. Om kveld oppleves brua nesten flytende. Den buede formen på brua er en del av en super sykkelsti med glidende bevegelse gjennom et vakkert, grønt og organisk landskap - den nye sykkelstien langs Vigerslevparken og Harrestrup. Brua tilbyr en rekke ulike fenomenologiske opplevelser avhengig av hvilken retning du møter den.

2016
Ny gang og sykkelbru
Prosjektstatus: Prekvalifisert arkitektkonkurranse
Dimensjoner: 64 m lang og 5,5 m bred
Oppdragsgiver: København kommune
I samarbeid med Holscher Nordberg Architecture and Planning/ Degree of Freedom

Gang- og sykkelbru over Folehavenplus
Gang- og sykkelbru over Folehavenplus
Gang- og sykkelbru over Folehavenplus
NESTE PROSJEKT