LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Kråkesølv i furuskogen

Nesset boliger, Ås

Mørke og detaljerte boliger med utsikt.

OPPGAVE
Nytt boligområdet ved Nesset i Ås kommune, på kollen bak marinaen, ved adkomsten til Breivoll friområde. Et boligområde med et helhetlig og harmonisk preg hvor alle får mest mulig ut av de gode sol- og utsiktsforholdene og hvor landskapet skal ivaretas på en god måte.

UTFORMING
Bebyggelsen på de 4 feltene er gitt et formspråk og materialbruk som binder dem sammen, til tross for at bebyggelsen varierer fra rekkehus og tomanns-bolig til blokk med parkeringskjeller. Store vindusflater mot utsikt/balkong/terrasse kombinert med tette, trekledde felt med mindre vindusåpninger er fellestrekk for alle byggene, sammen med de rektangulære volumene med flate tak. Trekledningen vil variere mellom en mørkere, grov vestlandskledning på de generelle flatene og en mer forfinet trekledning med gyllen farge ved innganger og balkonger, der interiøret kommer ut og setter preg på eksteriøret.

Tilleggselementer som rekkverk, baldakiner og beslag er utført i galvanisert stål og natur aluminium.

Noen ganger går det hardt ut over vegetasjon i byggefasen. Vi hadde håpet det var mer grønt igjen når byggene stod ferdig.

LARK:  Multiconsult avd 13.3 v/Bjarne Aasen

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

2005 - 2008
1. premie arkitektkonkurranse
Nybygg med 29 enheter i 5 bygg: Leiligheter, rekkehus og
terrassehus
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2008
Areal BTA: 2 800 m2
Oppdragsgiver: AF Eiendom AS

Nesset boligerplus
Nesset boligerplus
NESTE PROSJEKT