LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Fornemmelse
av hav

Fisketorget i Bergen

Gammel tradisjon i ny drakt.

OPPGAVE
En klimaskjermet helårsbase som ivaretar krav til hygiene, arbeidsmiljø og logistikk. Torget skal være fleksibelt for inne- og utehandel som varierer over døgn og sesong. En attraktiv markedsplass for byens egen befolkning med ry som internasjonalt reisemål.

UTFORMING
Torget skal være et allsidig og fleksibelt byrom for alle under et samlende tak båret på søylerekker. Det bølgende taket over det midtre skipet er hevet over de to andre som et klerestorium som gir overlys. Yttervegger i mathallen er i glass for å åpne opp mellom utearealet og den klimatiserte hallen. De svevende, bølgende takene med ”fiskebukdragere” vil gi assosiasjoner om havets våger og fiskestimer. Konstruksjonen består av like elementer som kan prefabrikkeres og raskt monteres.

LARK: Bjarne Aasen
RIB: Ingolf Westbø

2009
Klimaskjermet markedsplass med tilhørende serviceanlegg på Strandkaien, Bergen
Areal BRA: 1852 m2
Oppdragsgiver: Bergen kommune

Fisketorget i Bergenplus
NESTE PROSJEKT