LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Treningsopplegg

Militært treningsanlegg, Haakonsvern, Bergen

Muskler og taktikk, hastighet og teknikk.
Haakonsvern er Sjøforsvarets hovedbase.

OPPGAVE
Konkurranseforslaget etterspør optimale og effektive løsninger for de enkelte delene av anlegget: Svømmehall med vanlig basseng og redning-/havaribasseng, idrettshaller, utendørsanlegg for trening av enkeltmanns- og fellesferdigheter, oppgradering av eksisterende utendørs fotball- og løpebane, treningsstudio, fasiliteter for restitusjon samt administrasjon og tilhørende fasiliteter.

UTFORMING
Hovedidéen for utforming av anlegget har vært å skape et enkelt og kompakt treningsanlegg i en sammenhengende bygning med et rikt og differensielt utomhusanlegg. Treningsanleggets og utomhusanleggets elementer er smeltet sammen slik at det oppnår et karakteristisk uttrykk. Anlegget har god og visuell logistikk som på en optimal måte binder landskap og bebyggelse sammen. Treningsanlegget sikrer effektive og fleksible løsninger. En klar hovedakse forbinder ulike funksjoner og gir en logisk og lettfattelig oppbygning av senteret.

Vi ønsket positiv sambruk og felles referanser for alle brukere; både militære og sivile.

2006
Svømmehall med vanlig basseng og redning/havari basseng med idrettshall og utendørsanlegg for trening
Prosjektstatus: Prekvalifisert plan- og designkonkurranse
Areal BTA: 7300 m2
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Militært treningsanlegg Tegningplus
Militært treningsanlegg Tegningplus
Militært treningsanlegg snittplus
NUNO W08 MTA Bilde03plus

LARK:  Multiconsult avd. 13.3 Landskapsarkitekter

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

SE FØRSTE PROSJEKT