LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Utsikt til Jernalderen

Besøkssenter Jernaldergården, Stavanger

På et jorde i Stavanger ligger tre, lavmælte kropper med torvtak. Nesten usynlige. Hit valfarter mennesker for å se minnene fra Jernalderen.

OPPGAVE
Et besøkssenter som kan informere, tilrettelegge og gi nødvendig komfort som mat og toalett før møtet med oldtidsminnet.

UTFORMING
Et åpent, inviterende og landskapstilpasset anlegg, løst over to plan og med god henvendelse mot Jernaldergården. Torvtak og store glassflater gir harmoni, kontakt og samspill med oldtidsminnet i gressbakken. Sett fra forplass og hovedadkomsten er senteret åpnet med glassfasade og synlig hovedtrapp/heis som leder opp til hovedplanet.

KONSTRUKSJON
Konstruksjoner og byggematerialer er basert på utstrakt bruk av massive trekonstruksjoner i taket. Besøkssenteret har en enkelhet i detaljeringen med få materialer og farger med referanse til innpassing i dette viktige kulturlandskapet med direkte referanser til jernalderen. Som fasadematerialer benyttes glass, tre og Cortenstål.

Utvendige publikumsarealer avgrenses slik at beitedyr fortsatt kan gresse på kollen ned mot Besøkssenteret.

2015 - 2018
Besøkssenter Jernaldergården
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2018
Areal BTA: 810 m2
Oppdragsgiver: Statsbygg/Kruse Smith AS

Jernaldergården Eksteriørplus
Besøkssenter Jernaldergården Eksteriørplus
Besøkssenter Jernaldergården Interiørplus
Besøkssenter Jernaldergården Interiørplus
Besøkssenter Jernaldergårdenplus

Foto: Sindre Ellingsen

NESTE PROSJEKT