LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Rund og fin

Jessheimbadet

En svømmehall for alle - både konkurranse og kos

OPPGAVE
Kommunen ønsket en ny svømmehall som skulle være tilgjenglig for alle. Med fasiliteter som tilfredstiller svømmeklubber, skoler, barnehager og allmennheten etter dagens standard. Et sted man kan komme for å trene eller bare kose seg. Et samlingspunkt i kommunen.  

UTFORMING
Den nye svømmehallen fremstår som et konsentrert, kompakt, inviterende, åpent og enhetlig anlegg med en tydelig hovedadkomst for alle besøkende. Det sirkulære bygget har en diameter på 67 meter, og rommer alt fra barnebasseng og badstue, til 25 meters basseng og 5 meters stupetårn. Taket over hovedbasseng og stupetårn “heves”, slik at det skapes en frittstående følelse når man står i stupetårnet, og en mer intim følelse i bassengene. Bygget har en universell utforming og kan brukes like lett av alle mennesker, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.  

MATERIALER OG KONSTRUKSJON
Svømmehallen får et enkelt og robust uttrykk, og det stilles høye krav til konstruksjon og bruk av materialer. Utvendig kledd i mørk trekledning og glass. Innvendig vil det være synlige støpte søylekonstruksjoner, akustisk dempende himling og veggflater. Den buede fasaden vil gjennomgående være utført i glass i hele bygget. 

2016 -
Nytt badeanlegg med 2 stk Opplæringsbasseng, 25m basseng, stupebasseng (1,3,5m), barnebasseng og sklie.
Prosjektstatus: Ferdigstilles 2020
Areal BTA: 6000 m2
Prosjektkostnad: 310 millioner
Oppdragsgiver: Ullensaker kommune
Tiltakshaver: Ullensaker kommune

I samarbeid med Vindveggen Arkitekter

NUNO_171220_0043 1plus
NUNO_171220_0205 1plus
NESTE PROSJEKT