LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Strekk over E18

Blommenholm bru, Sandvika

Tegnet på A4 ark og oversendt med faksmaskin.
Helt enkelt.

OPPGAVE
Utbedring av E-18 Blommenholmkrysset med tilstøtende vegføringer, ny bru og støyskjerming.

HELHETSLØSNING
Prosjekteringsgruppen utarbeidet en estetisk plan for de omfattende byggearbeidene som skulle igangsettes. Den landskapsmessige delen av oppgaven ble tillagt stor vekt. De ulike elementene i planen innpasses i en helhetsløsning for å ivareta estetiske, funksjonelle, tekniske og økonomiske krav.

UTFORMING
Brua er utformet som ensidig skråstagsbru med betong platedrager og ståltårn med wire/-stålstag.

1996
Bru over E18 i Sandvika. Skråstagsbru med hvite tårn som landemerke for Blommenholm.
Prosjektstatus: Ferdigstilt 1996
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Buskerud

Blommenholm Bru snittplus
Blommenholm Bruplus

LARK: 13.3 landskapsarkitekter AS
RIB: Siv. ing Abel Engh AS
Trafikkplanlegger: Scandiaplan A
Entreprenør: Statens vegvesen

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

NESTE PROSJEKT