LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Det nye østkantbadet

Stovner Bad

Endelig får Østkanten en ny storstue!

Ytre rammer

Svømmehallen ligger på en høyde i nær tilknyttning til Stovner sentrum. Svømmehallen blir en del av løftet på Stovner, og skal bidra til å skalpe en levende bydel. 

Etableringen av goode uteområder og aktivisering av disse, har vært viktig i utviklingen av prosjektet. Kunsten har vært å sikret en balanse mellom skjerming for badets brukere samtidig som bygget skal skape en åpenhet og formidle husets aktiviteter.

Svømmehallen med sitt særpreg og sentrale plassering mot Stovner sentrum gir området et arkitektonisk løft og er et friskt tilskudd til Stovner.

Romlig opplevelse

Det bølgende galleriet i den trekledte vestibylen vil være et blikkfang når du kommer inn i Svømmehallen.

Svømmehallen har gode brukskvaliteter med gode rommelige opplevelser. Svømmehallen er lys og åpen med flere kilder til naturlig dagslys.

Anlegger har logisk plassering av funksjoner, visuell kontakt mellom ulike tilbud, samt farge- og materialbruk som gjør at det er lett å orientere seg i anlegget.

Nytt svømmeanlegg, svømmehall med 25m basseng, 12,5 m opplæringsbasseng, familiebad, barnebasseng, stupetårn (1+3m), 3 kulper, badstuer, sklie samt Aktivitetssal og styrekrom

Areal: 8614 m2 BTA

Status: Detaljprosjekt

Oppdragsgiver: NCC Norge

Tiltakshaver: Oslobygg KF

STO interiørplus
Image12plus
Stovner bad Illustrasjon vestibyleplus
NESTE PROSJEKT