LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Raffinert eleganse

Sola Svømmehall, Sola

Nøktern og tilbakeholden, men samtidig raffinert og elegant. Kan dette være vårt flotteste bad til nå?

OPPGAVE:

Den nye svømmehallen skal tilby et attraktivt, funksjonelt, brukervennlig og miljøvennlig svømmeanlegg. Det ble spesielt lagt vekt på funksjonalitet og brukervennlighet som vil legge til rette for publikumssvømming, og skoleundervisning. Det er et mål å bruke miljøvennlige energiløsninger som solceller og varmepumper med grunnbrønner som bidra til et energieffektivt bygg.

AMBISJON:

Svømmehallen er løst i en kompakt, rektangulær bygningskropp som ligger langs høydekurvene i fortsettelse av den slake bakken ned mot idrettsbanen. Det første som møter deg er en luftig vestibyle med dobbel høyde, som gir god oversikt. Denne dobbelhøyden og luftigheten fortsetter langs fasaden og sikrer en lys, luftig og høy rommelig følelse gjennom hele bygget.

Det er tilrettelagt for kontakt mellom rommene internt i bygget, i tillegg til en god kontakt mellom ute og inne. Dette er en svømmehall med mye lys kontakt og transparens.

Svømmehallen åpner seg opp mot glassfasaden i øst, og den svakt skrånede himlingen reflekterer lyset inn i rommet. Himlingen i svømmehallen har fått sin karakteristiske form fra stålbjelkene som bærer taket.

I våre svømmehaller ønsker at opplevelsen skal være varm og lun. Derfor er det trespiler i himling og på vegger.

Det er lagt vekt på å ta få, kvalitetsbevisste og gode materialvalg. På denne måten oppnår man en enkelhet som skaper et elegant og raffinert uttrykk både inne og ute.

2023-

Ny svømmehall med 3 bassenger, et 8 baners konkurransebasseng på 25 meter med tripbune for 250 mennesker, 
Opplæringsbasseng på 12,5 x 9,6 meter og 
et terapi/varmtvannsbasseng med mål på 12,5 x 9,6 meter.

Prosjektstatus: Detaljprosjekt

Areal: BTA 4 800 m²

Prosjektkostnad: 410 mill

Oppdragsgiver: Sola Kommune/ Jærentreprenør

SOS R Eksteriør hovedinngang vestsørvestplus
SOS R Interiør resepsjon og vestibyleplus
SOS R Interiør 25m mot gard og sosialtplus
SOS R Interiør 25m mot opplæring og terapiplus
SOS R Interiør tribune og 25m mot østplus
SOS R Interiør tribuneplus
NESTE PROSJEKT