LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Brannstasjon som energistasjon

Sentrum Brannstasjon, Oslo

Fremtidens brannstasjoner slukker ikke bare branner, de skaper også energi.

Innkjøp i Åpen plan- og designkonkurranse med 100 deltakere

OPPGAVE
Åpen konkurranse for ny, bærekraftig hovedbrannstasjon i Oslo.
Situasjonen brannstasjonen skal bygges i ligger i et attraktivt og synlig område nede ved oslofjorden.

UTFORMING
Prosjektet fikk navnet Ljós. Ljós er lys på islandsk, for lys er energi.

Vårt forslag for Ny Hovedbrannstasjon i Oslo har et helhetlig grep for alle funksjoner både inne og ute.
Forplassen utenfor bygget er integrert i en overordnet tanke om ikke bare å være en sukkerbit på en flate.

Brannstasjonen ble utformet som en åpen og inviterende paviljong som skal skape energi på bakkeplan mellom byen og brannstasjonen. Bygget er en åpen attraksjon som inviterer til kunnskap om brannvern og bærekraft.

Brannstasjon er en viktig samfunnskritisk funksjon som krever monumentalitet og tydelig tilstedeværelse.

Vårt forslag vekker nysgjerrighet om dagen, og lyser trygghet om natten.
Ljós er synlig og tydelig, men er også lett og transparent.

BÆREKRAFT
Brannstasjonen ble utviklet tuftet på bærekraftige valg:
Bygget av tre, med en hud av solceller både på bygning og forplass rundt.
Dette er et godt eksempel på fremtidens miljøbyggeri.

Sentrum Brannstasjon Interiørplus

2020
Innkjøp i Åpen plan- og designkonkurranse 
Nye Sentrum brannstasjon
Prosjektstatus: Åpen plan- og designkonkurranse 
Areal BRA: 1524 m2
Oppdragsgiver: Oslobygg KF

Sentrum Brannstasjon Eksteriørperspektivplus
Sentrum Brannstasjon Interiørplus
Sentrum Brannstasjon Eksteriørperspektivplus
NESTE PROSJEKT