LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Dovregubbens hall

Otta stasjon, Otta

Hvor lekker kan du lage en kulvert? Så lekker.
Hva er en kulvert? Les videre.

OPPGAVE
En kulvert er en forbindelse under bakken. I dette tilfellet under eksisterende jernbanespor i Otta, et stopp på Dovrebanen.

UTFORMING
Nedgangen på perrongen er som skåret ut av kulverten og taket løfter seg opp på plattformen ved hjelp av få, sirkulære søyler. Alle hjørner avrundes, og detaljeringen holder høy kvalitet. Dette gir et lett, europeisk og elegant uttrykk på Otta stasjon.

MATERIALER
Kulverten utføres i plasstøpt lys betong med presise forskalingsdetaljer. Sideavstivning og heis er i glass, dette gjør at nedgangen til kulverten oppleves lys og gjennomsiktig.

Oppgaven er å finne et fornuftig svar på hvordan man skal krysse jernbanesporene i Otta. Vi valgte å lage noe vakkert i tillegg.

2016 -
Teknisk hovedplan for detaljreguleringsplan av Otta stasjon
Prosjektstatus: Regulering
Oppdragsgiver: Otta kommune

Kulvert Otta stasjon Perspektiv Interiør Mellomplatformplus
Kulvert Otta stasjon Perspektiv Interiørplus
NESTE PROSJEKT