LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Inspirere til
god helse

Røykenbadet, Røyken

Kom inn! Lek med oss!

OPPGAVE
Kommunens ønske var å skape et bad og helsehus som skal inspirere til aktivitet. I et langsiktig perspektiv er god helse svært bærekraftig.

UTFORMING
Svømmehallen ligger på ett plan uten sprang mellom forpass og svømmehall. Aktiviteten og kontakten mellom disse understrekes. I tillegg er svømmehallen åpen og det er kontakt mellom alle aktiviteter innad i bygget. Selv hovedformen spiller på oppgaven til de forskjellige aktivitetene: Svømmehallen er høyest over stupebassenget, lavere over 25m bassenget og lavest, og mest intimt over terapibassenget. Bassengene er åpne mot omgivelsene i første etasje, dels for å bringe uteområdene inn, og dels for eksponering av aktivitetene, slik at huset kan inspirere til aktivitet. Helsehuset ligger inntil Svømmehallen og disse deler vestibyle. Dette gir mulighet for fleksibel utnyttelse av arealet, sambruk og gir mulighet for endringer ved behov.

KONSTRUKSJON OG MATERIALER
Konstruksjonene er i prefabrikkert betong, plassert logisk for å ikke ta oppmerksomheten bort fra aktivitetene i Svømmehallen. Det er utstrakt bruk av tre himlinger og overflater i svømmehallene. Dette gir en lun egenkarakter til romopplevelsen. Røyken svømmehall kles i Røykengranitt.

2014 - 2017
Nytt badeanlegg med helsesenter og trengings- og klatresenter.
2 stk Opplæringsbasseng, 25 m basseng,
stupebasseng (1, 3, 5 m), barnebasseng og sklie.
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2017
Areal BTA: 8 000 m2
Prosjektkostnad: Kalkyle entreprisekostnad ca 300 millioner
Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS/ NCC Construction AS
Tiltakshaver: Røyken kommune
I samabeid med Rambøll Norge AS

RØY Eksteriør nattplus
Røykenbadet interiørplus
Røykenbadet interiørplus

LARK: Rambøll
RIB: Rambøll
Entrepenør: NCC
Video: AKB Lighting AS

NESTE PROSJEKT