LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Rafinert og detaljert

Teknisk Bygg Brynsengtunnelen, Oslo

Et vakkert teknisk bygg i naturlige materialer og organisk form.

OPPGAVE
Nytt teknisk bygg og vangemurer i forbindelse med rehabilitering av Brynstunnelen. Målet er å øke sikkerheten og gi rom for fotgjengere og syklende langs Østensjøveien i tillegg til å opprettholde områdets karakter på en harmonisk måte.

UTFORMING
Bygningstypen stiller store krav til tekniske løsninger. Estetiske og tekniske hensyn er vektlagt ved å gi bygget en robust og stedtilpasset tilhørighet. Nærmiljøet skal ikke sjeneres av den tekniske funksjonen. Derfor er det nye tekniske bygget lagt inn i nytt vegetert terreng. Langveggen og gesimsrekkverket er forblendet med fasadegabion fylt med grå granitt. Bruk av Villvinen bak gabionrekkverket vil være med på å redusere høyden av inngrepet. Over tid vil planten vokse og dekorere gabionveggen mot Østensjøveien.
En buet naturvegg i Villvin og stein.

2015 - 2017
Nytt teknisk bygg ifm. rehabilitering av Brynstunnelen
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2017
Areal BTA: 80 m2
Oppdragsgiver: Oslo kommune
Tiltakshaver: Statens Vegvesen Region Øst

Screenshot 2021-03-16 at 14.21.21plus
Teknisk Bygg Brynsengtunnelenplus
NESTE PROSJEKT