LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Lys - til alle

Sole skog felt B6 boliger, Vestby

Mer enn bare gjennomgående.

OPPGAVE
På en høyde mellom bebyggelse og natur, var det plass til to korsblokker med utsikt over skog og by. Oppdragsgiver likte de godt; nå blir to til fem.

UTFORMING
Bebyggelsen er formet som et kors, med heis og trapp plassert i midten, med fire leiligheter på hvert plan. En leilighet i hver arm. Dette grepet gir alle leiligheter utsikt i tre himmelretninger. Alle bygg har parkeringskjeller med intelligent plassert innkjøring, slik at første etasje også får gode bokvaliteter. Landskapet er utformet slik at byggene står nærmere det grønne enn parkeringsplassen. Byggene holder god avstand til hverandre, slik at området skal få en åpen karakter.

Dette blir et skikkelig fint sted å leve.

2013 -
Nybygg boliger. 5 bygg i 8 etg. 150 leiligheter.
Prosjektstatus: Søknad om rammetillatelse 2017
Areal BRA-S: 4 600 - 11 500 m2
Oppdragsgiver: Såner Invest AS

Sole Skog Boligerplus
Sole Skog Boligerplus
NESTE PROSJEKT