LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

På fugleføtter
i strømmen

Øvre sund bru, Drammen

Når man står i strømmen har man to valg.
Enten å la vannet ta deg, eller kjempe imot.

OPPGAVE
En 4-felts bru med gang og sykkelbane som spenner over Drammenselva mellom Grønland og Hamborgstrøm. Det siste leddet i fullførelsen av sentrumsring Drammen.

TÅLMODIGHET
Vårt team, med arkitekter, bygningsingeniører, landskapsarkitekter og samferdsel vant en arkitektkonkurranse i 2000, og fulgte prosjektet mer eller mindre gjennom 11 år.

UTFORMING
Landkarene er i praksis utført som bru på bakgrunn av grunnforholdene. En rolig bru i bybildet, men med en dynamikk og en eleganse som gjør den til et flott sted å krysse elva. Brua tilpasser seg bystrukturen på hver side, og skaper en spenst i bevegelsen over elva. Brua har et asymmetriske snitt med gang og sykkelbane på én side. Dette asymmetriske tverrsnittet følges opp i selve konstruksjonen, og skaper et harmonisk og elegant særpreg.

MATERIALER
Asymmetriske søyler som samvirker mellom betong og stål. Bruplate i glatt betong med buet underside og slank kant gir en rolig underside som speiler refleksjonene fra vannet. Dette gir også en opplevelse av at brua er tynnere enn den er. Utkraget gang- og sykkelbane i stål er fristilt fra betongplaten. Den langsgående spalten gir et fint lys under brua.

Peter kjører Alfaen sin over denne brua så ofte han kan.

2000 - 2012
1. premie prekvalifisert arkitektkonkurranse 2000
Bru over Drammenselva. 4-felts bru med gang- og sykkelbane
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2012
Dimensjoner: 158 m lang, 22,5 m bred
Prosjektkostnad: 500 mill
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen region Sør
Tiltakshaver: Buskerud Fylkeskommune

SDB W16 Bilde 2plus
SDB W16 Bilde 4plus

Mange ting skal klaffe; et helhetlig design og god detaljering, et godt tverrfaglig samarbeid, en byggeherre med høye ambisjoner, og utførelse av høy kvalitet.

Øvre Sund Bru, Foto: Shujah Malikplus
SDB W16 Bilde 3plus

Fotograf: Peter Aasen, Shujah Malik

SDB W16 Bilde 6plus

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

NESTE PROSJEKT