LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Lukten av sjøvann

Vårlistranda boliger, Jeløya Moss

Ikke en bomaskin, men et fremtidsrettet, elegant lite prosjekt med høy kvalitet og grønn profil.

OPPGAVE
Nær sjøen og grøntområder på Jeløya i Moss, mellom småhusbebyggelse og større villabebyggelse i en svak helling ned mot sjøen: Boliger med gode solforhold, utsikt og åpenhet, tilpasset omgivelsene. En moderne tolkning av Jeløys identitet og byggeskikk, og god og spennende arkitektur. Selvfølgelig.

UTFORMING
Basert seg på analyser av siktlinjer mot sjøen, solforhold, grøntdrag og utformingen av nabobebyggelsen har Vårlistranda
fått en karakter, utforming og materialbruk som leder tankene til store, hvite trevillaer i et parkanlegg. Dimensjonene på volumene knytter bygningene sammen med nabobebyggelsen. Formingen av volumene, med sprang i fasadene, integrering av balkongene og de skrå, utkragede takflatene gir spennende og varierte romopplevelser inne og ute. Vindusformatene gir fasader med en kombinasjon av enkelhet og variasjon. Materialbruken med hvitmalt vestlandspanel gir en fin historisk referanse og setter et lett og luftig preg på bebyggelsen.

2010 - 2013
Regulering og byggeprosjekt.
3 bygg med 18 leiligheter med fjordutsikt
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2013
Areal: 2 500 m2
Oppdragsgiver: Bolig & Eiendomsutvikling AS

Vårlistranda boligerplus
NESTE PROSJEKT