LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Åpent bad

Risenga svømmehall, Asker

En plass som samler de store hallene,
og en svømmehall med utsikt til skogen.

OPPGAVE
Ny svømmehall for alle, et bad som inviterer til aktivitet. En svømmehall med kontakt med skogen og forplassen, en plass som skaper en fysisk sammenheng mellom alle hallene i området.

UTFORMING
Badet ønsker deg velkommen med en raus terrassert adkomst, utformet som en stor hall, åpen i begge ender. Denne åpenheten gir de badende kontakt med naturen og uteområdene. Den gjennomlyste hallen setter badeaktiviteten i fokus. Badet har en enkel og tydelig organisering på et samlet plan; badeanlegget er kompakt, og åpent mellom de forskjellige aktivitetene i hallen. Badehallen og garderobeanlegget, er to tydelig adskilte volumer. Ved siden av den luftige og oversiktlige hallen ligger en lavere bygningskropp som inneholder servering, kjøkken, garderober, møterom og terapibasseng. På toppen av disse fant vi plass til en bonus; tribuner.

2003 - 2006
1. Premie prekvalifisert konkurranse med entreprenør Veidekke
Badeanlegg med 25 m. basseng, stup, div. supplerende bassenger / vannaktiviteter, velværeavdeling og rehabilitering
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2006
Areal BTA: Nybygg 7 020 m2
Prosjektkostnad: 205 millioner (2006)
Oppdragsgiver: Veidekke AS
Tiltakshaver: Asker kommune

NUNO RIS Bilde Interiør2plus
NUNO W08 RIS Bilde 07plus

Prosjektet ble gjennomført av BFS Arkitekter AS i tiden før firmaet endret navn til NUNO arkitektur AS

NESTE PROSJEKT