LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Med utsikt til elva

Benterud Boliger, Hønefoss

200 solfylte leiligheter i harmoni med hverandre og naturen rundt.

OPPGAVE
Utvikle et boligområde som er helhetlig og harmonisk, med fokus på leiligheter som får mest mulig ut av gode sol- og utsiktsforhold. Dette skal gjennomføres samtidig som byggene skal tilpasses terrenget og bevare omkringliggende vegetasjon.

UTFORMING
Løsningen er å bygge 9 punkthus som tilsammen utgjør 190-200 leiligheter. Det er tre typer punkthus (Hus A, Hus B, Hus C) som plasseres oppå parkeringskjeller, sykkelparkering og sportsboder. Punkthusene gir leilighetene gode sol- og utsiktsforhold. De tre hustypene har samme formspråk, med store vindusflater mot utsikten, kombinert med tette, platekledde felt og kontinuerlige balkonger som går rundt hele bygget. Balkongene har en vinkel som bryter med bygningskroppen og skaper variasjon. Det vil også bygges hobbyhus med samme utforming og materialbruk som husene.

MATERIALER OG KONSTRUKSJON
Platekledningen vil variere fra mørk til gylden og lys farge. Tilleggselementer som rekkverk, baldakiner og beslag vil bli utført i glass, natur-aluminium, galvanisert stål og/eller sink.

2017 -
200 leiligheter fordelt på 9 bygg, felles garasjekjeller
Prosjektstatus: Byggestart 2017
Areal BTA: 23 000 m2
Oppdragsgiver: Tronrud Eiendom AS

Benterud Boliger Eksteriørplus
Benterud Boliger Eksteriørplus
Benterud Boliger fra luftenplus
NESTE PROSJEKT