LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Et seriøst bad

Rud Svømmehall, Rud

"Pingu effekten inntreffer her. Du vet, når Pingu går inn i den bittelille igloen og kommer inn i noe som oppleves gigantisk. Sånn er det her i Svømmeanlegget på Rud." Soley

OPPGAVE
Et svømmeanlegg samt ny inngang til Bærum idrettspark.

UTFORMING
Den nye inngangen binder sammen det eksisterende idrettsanlegget og det nye svømmeanlegget. Inngangen er plassert slik at når man kommer mot hovedinngangen, ser man Kolsås; en topp som er er stor del av Bærums identitet. Svømmeanlegget er logisk, rasjonelt og effektiv. Anlegget er inndelt i volumer som er tilpasset de forskjellige bassengene. Utenfra kan bygget se ut som en paviljong i en park, men inne er det gigantiske arealer. Annlegget består av svømmebassenget på 50 m og et mindre opplæringsbasseng. Vinduer mot nord gir svømmehallen utsikt hele dagen, og begrenser bruken av solavskjerming. Dessuten kommer det vakreste lyset fra nord.
Fasadens materiale og oppdeling er valgt for å bryte ned skalaen på det store volumet, og gi assosiasjoner til vann, damp eller is.

FREMTIDSRETTET
RUD er første svømmeanlegg i Norge som har BREEAM sertifisering, RUD har Very Good. Det innebærer blant annet 30 prosent lavere energiforbruk sammenlignet med tilsvarende bygg. Bygget et Passivhus med energisparende tiltak. I tillegg til dette var byggeplassen fossilfri og en gjenvinningsgrad på overskuddsmaterialer på over 90 prosent.

KONSTRUKSJON OG MATERIALER
Robuste, uorganiske materialer i fundament og konstruksjoner. Fasaden på bassenget er i aluminium i alt fra matt til høyglans. På inngangspartiet er det brukt sementfiberplater.

Nuno_B_030321_0259plus
Nuno_B_030321_0083plus
Nuno_B_030321_0024plus
NESTE PROSJEKT