LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Nabla Bra

Robertsfors Landskapsbro, Robertsfors

Langstrakt byggverk i åpent kulturlandskap. Broen skaper et sampill mellom det menneskeskapte og det naturlige.

Broen har fått navnet Nabla, et mattematisk symbol og et gresk ord for harpe som er det nasjonale symbolet for Irland.

Robertfors bruk ble startet av John Jennings, født i det keltiske Irland og en av de første i den svenske adelen Jennings. Bruket var det største i Västerbottens bruksindustri og ga navn til samholdet. Landskapsbroen i Robertfors, med støtter formet som symbolet til Nabla og med en seksjon som ligner på en harpe spiller på samholdets utspring og historisk arv.

Utrykket Nabla kommer fra et mattematisk symbol oppkalt etter harpen eller en invertert Delta. Pilarene på broen har en karakteristisk Nabla- form, der den slake formen og det minimale uttrykket gir broen et harmonisk uttrykk med landskapet. Nabla er en logisk, rasjonell konstruksjon som oppfyller alle funksjonskrav i enkel, integret estetikk.

Nabla har et enehetlig design, som integerer alle overganger i et enkelt, tydelig og vakkert formspråk.

2016 -
1. premie prekvalifisert konkurranse
Gang- og sykkelbru over del av Norrtälje Hamn
Prosjektstatus: Anbudskonkurranse 2017
Dimensjoner: Lengde 70 m, Bredde 4,5 - 10 m
Oppdragsgiver: Norrtälje kommun
I samarbeid med Deegree of Freedom/ WSP Sverige

Robertsfors Landskapsbroplus
Robertsfors Landskapsbro fra luftenplus
Robertsfors Landskapsbroplus
plus
plus
plus
plus
NESTE PROSJEKT