LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Sørlandsbyen 2.0

Oddensenteret, Grimstad

Dette er et kjøpesenter

Oppgave:

Hvordan kan utviklingen av et kjøpesenter bidra til positiv stedsutvikling? Vi ble tildelt oppgaven med å realisere boliger, forretninger, kontorer og en havnepromenade på Odden. Vårt mål var å utnytte denne muligheten til å skape en ny, tiltalende havnefront og bidra til å forsterke stedsutviklingen i området.

Utforming:

I vår plan blir det eksisterende senteret rehabilitert med nye fasader som harmonerer med den nye handelsdelen. Butikklokalene mot havnepromenaden preges av store glassflater og innbydende atmosfære. På toppen av disse butikkene oppføres tre boligkomplekser. Disse boligkompleksene består av fem volumer som varierer i dybde og bredde, og sammen skaper de illusjonen av femten småhus langs promenaden. På baksiden av boligene, over handelslokalene, utvikles uteområder som eksklusivt er for beboernes bruk. En lang, skråstilt og buet vegg dekket med frodige planter bidrar til å skape grøntområder i dette utendørsområdet, samtidig som den fungerer som et skjold for sportsboder og trapperom.

2018 - 2023
Tilbygg kjøpesenter og boliger, og utvikling av kaifronten i Grimstad
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2023
Areal BTA: ca 7 000 m2
Oppdragsgiver: Scala Eiendom AS
Tiltakshaver: Scala Eiendom AS

Nuno_G_240523_0313_cropedplus
Odden_A0301_Kjøkkenplus
NESTE PROSJEKT