LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Sølvbyggene

Ragnhildsvei 1 Boliger, Lørenskog

Skinnende boligblokker i hjertet av Lørenskog.

OPPGAVE
I et sentrumsnært område på Lørenskog skal det fortettes og urbaniseres. Boligblokkene skal forholde seg til nærområdet: Småhusbebyggelsens skala, og de større teglsteinsblokkenes struktur. Oppgaven skulle løses ved hjelp av moduler.

UTFORMING
Prosjektet består av 45 leiligheter i varierende størrelser fordelt på to urbane blokker. Disse volumene føyer seg inn i den helhetlige strukturen, men skiller seg ut i materialitet og form. Oppgaven er å få best mulig lys og solforhold for flest mulig. For å oppnå dette, trapper volumene seg inn mot sør og innover i høyden. Vertikal kommunikasjon er lagt i bygningenes sentrum og oppholdsrom ligger ute i fasadelivet. Denne utformingen av volumene gir også bedre lys og utsiktsforhold for bebyggelsen rundt.

MATERIALBRUK
Boligene blir kledd i naturaluminium. Overflaten vil endre seg i takt med lyset og omgivelsene. Terrassene har trebord på terrassegulvene og trekledning på innsiden av brystningen for å trekke stuas lunhet ut og takoverdekningene får aluminiumsplater som himling som reflekterer lyset.

2013 - 2017
2 frittliggende hus med 45 leiligheter, parkeringskjeller, modulbygg
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2017
Areal BTA: 4 700 m2
Oppdragsgiver: Eiendomsgruppen Oslo AS

_H1A3316plus
_H1A3629plus
NESTE PROSJEKT