LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Folkebad

Nes svømmehall, Årnes

Et godt svømmetilbud til beboere i Nes.

OPPGAVE
Oppgaven var å rehabilitere den gamle og bygge en utvidelse av Neshallen innenfor en fornuftig kostnadsramme. Rasjonell, funksjonell, logisk, åpen, fattbar og kostnadsfornuftig.

UTFORMING
Oversiktlige adkomstareal, rasjonelle garderober og moderne svømmebasseng. Svømmehallen inneholder treningsbasseng med 6 baner, stupetårn med en, tre og fem meter, et opplæringsbasseng/varmtvannsbasseng og et familie- og aktivitetsbasseng. Kompakt og rasjonell bygningskropp ga mulighet for bonus; en sklie fra stupetårnet.

Entreprenør: Agathon Borgen AS

2014 - 2017
Nytt badeanlegg i tilknytning til eksisterende idrettshall.
Opplærings-, aktivitets- og 25 m basseng med stup.
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2017
Areal BTA: Nybygg 3980 m2
Prosjektkostnad: Kalkyle entreprisekostnad 140 millioner
Oppdragsgiver: Nes kommune/ Agathon Borgen AS
Tiltakshaver: Nes kommune
I samarbeid med Vindveggen arkitekter AS

Stupetårn Nes Svømmehallplus
NESTE PROSJEKT