LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Sylskarpe detaljer

Pilegrimssenteret i Røldal

Rom for historien om en vandring.

OPPGAVEN
Et senter som tar hensyn til kirka og har en egen karakter som byggverk.

UTFORMING
Pilegrimssenteret underordner seg stavkirken, og styrker den ved å lage et nytt uterom som omkranses av nybygget, vegetasjonen og romdannende elementer. Det nye bygget har en egen tydelige karakter, og stille skiller bygget seg ut.

Uterommet strekker seg inn og blir gulvet i Pilegrimssenteret. Taket svever med sine karakteristiske, skrå, trekledde himlinger og spisse, sylskarpe gesimsdetaljer. Taket starter lavt. Langs adkomsten foran forsamlingssalen, og langs kjernen av bygget ligger himlingen helt nede på dørhøyde. Dette gir dimensjoner som skaper en intim og lun opplevelse. Himlingen løftes dramatisk opp mot lyset, og gir rommet en sakral følelse.

Kirken reiser seg fra flaten og uttrykker klart overgangen mellom det horisontale og vertikale, mellom jord og himmel. Pilegrimssenteret og kirkebakken ligger horisontalt og omkranser et lite stykke land utenfor siktaksen fra kirken. Forsamlingssalen og utstillingen vender seg mot kirkebakken og løfter seg forsiktig opp fra horisontalplanet. Bårerommet har en tydelig vertikal karakter, fokusert mot himmelrommet.

2011
Nybygg for publikum, utstilling og administrasjon
Areal BTA: 990 m2
Oppdragsgiver: Røldal Pilegrimssenter AS

Pilegrimssenteret i Røldalplus
Pilegrimssenteret i Røldalplus
NESTE PROSJEKT