LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Over vannet

Flekkefjord bybru

En del av bybildet.

OPPGAVE
Ny estetisk bybru som skal heve kvaliteten på et sentralt byrom og skape trafikksikkerhet for fotgjengere. Bybroa skal tilpasse seg gammel bybebyggelse i tre.

UTFORMING
Brua beriker byen og er et funksjonelt og spennende element. Den inntrukne konstruksjonen lar en lett og elegant gangbane krage ut. Brua er bredest på midten. Dette er en kvalitet gitt til fotgjengere på hver side; en mulighet til å stoppe opp over vannet. Brua er rolig, og lar trebygningene dominere bybildet takket være sin underliggende konstruksjon; en bue med doble rammer av rørprofiler.

2014 - 2015
Ny bybru i Flekkefjord. Kreativ fase og forprosjekt som underlag for reguleringsplan.
Prosjektstatus: Ferdigstilt 2018
Dimensjoner: Lengde 45 m, Bredde 16 m
Kostnadsramme: 40 - 70 millioner
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Kristiansand
Tiltakshaver: Vest Agder Fylke

Flekkefjord Bybru om nattenplus
NESTE PROSJEKT