LinkedIn_FooterArtboard 2 PDF

Ny trehusbebyggelse

Boliger i Værftsgata 10, Moss

Små nyanser,
subtile detaljer
og to lag med hud.

OPPGAVE
Mellom Værftsgata og Øisteins gate i Moss er det et areal på 5 208 m2. Oppgaven var å fylle dette arealet med 66 boliger fordelt på 3 bygg i 3 etasjer; 2 bygg mot Øisteins gate og 1 bygg mot Værftsgata. Arealet er en del av et større området som er i transformasjon fra industri og næring til bolig, forretning og kontor.

UTFORMING
Byggene langs gatene er enkle, hvite trehus med saltak, med frittstående balkonger med røde trespiler som gir en variasjon i gateløpet.

De 2 bygningene mot Øisteins gate har bakbygninger inn mot gårdsrommet, med rød lektekledning. Svalgangssiden på byggene har også rød lektekledning. Dette danner et indre gårdsrom som gir en lunere opplevelse enn mot gaten. Gårdsrommet får en grønn karakter, med gangvei fra nedre til øvre plan, ballbinge, sandlek og felles sitteplasser. Det er i tillegg takterrasser på 2 av bakbygningene.

2012 -
Nybygg boliger, 3 bygg med 64 leiligheter. Parkeringskjeller.
Prosjektstatus: Forprosjekt/ søknad om rammetillatelse
Areal BRA Bolig: 4 450 m2
Oppdragsgiver: Bolig & Eiendomsutvikling AS

Boliger i Værftsgata 10, Mossplus
Boliger i Værftsgata 10, Mossplus
Modell av boliger i Værftsgata 10, Mossplus
NESTE PROSJEKT